fccleaning (4)
Industriële schoonmaak datacenters
fccleaning (4)

Over FCCleantech

 
 

FCCleanTech is een gespecialiseerd bedrijf in het reinigen van technische ruimtes. Denk bij deze ruimte aan technische lokalen zoals laag- en hoogspanning ruimte, generatorruimte, ruimte rondom koelers en datacenters.

FCCleanTech verricht deze werkzaamheden;

 • tijdens en na de bouwwerkzaamheden.

  FCCleanTech verricht algemene schoonmaak aan de ruimte.

 • voor oplevering van de locatie, waarbij

  FCCleanTech de deepclean verzorgt. Hierbij worden de rack’s/kasten ook intern schoongemaakt.

 • wanneer de installaties live is.

  FCCleanTech zorgt voor de algemene schoonmaak en deepclean

  service.

 • in een als EPA (Electro Protected Area) geclassificeerd ruimte.

  FCCleanTech is gecertificeerd voor algemene schoonmaak en deepclean op veiliggestelde rack’s/kasten

  Voor reiniging van technische ruimte wordt gebruik gemaakt van specifieke kennis van personeel welke gebruik maakt van speciaal materieel en materiaal. Dit gebeurt geheel conform de SNA- registratie (Stichting Normering Arbeid NEN4400-1) en in overeenstemming met VCA.

  Bij binnenkomst in het lokaal zal er samen met ons contactpersoon besproken worden wat er gedaan wordt en wat u verwacht van FCCleanTech op deze dag. Wij ontvangen dan een instructie welke rack’s en/of kasten wel en niet schoongemaakt mogen worden en we zullen een korte controle doen op eventuele beschadigingen in de ruimte en op de apparatuur. Als er toestemming voor gegeven word zullen we foto’s maken van de ruimte. Dit beeldmateriaal zal enkel gebruikt worden voor rapportage doeleinde en niet met derden worden gedeeld zonder nadrukkelijke toestemming.

Documenten

Met de reiniging worden aan de opdrachtgever de volgende documenten overgedragen:

Opleverprotocol:

Na iedere reiniging wordt een opleverprotocol opgesteld door FCCleanTech welke ondertekend wordt door de opdrachtgever.

Verslag:

Van iedere ruimte wordt een verslag opgemaakt met, indien daar toestemming voor wordt verleend, een onderbouwing in beeldmateriaal.

Personeel

Het personeel van FCCleanTech wordt gekozen op basis van de eisen en verwachtingen van onze klanten. Onze ervaring toont aan dat klanten onze activiteiten ondersteunen om de levensduur en de beschikbaarheid van de geïnstalleerde systemen te maximaliseren. Personeel van FCCleanTech is ESD opgeleid volgens IEC 61340 in bezit van VCA certificering.

Antistatische ESD productbeschermingskleding

Tijdens het werken met elektronische componenten is optimale bescherming vereist, want gevoelige componenten moeten beschermd worden tegen elektrostatische ontlading. Daarom maakt FCCleanTech gebruik van kleding die over eigenschappen met betrekking tot antistatische en elektrostatische ontlading (Electrostatic Discharge) beschikken.